Η Trojan Economics παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρυθμιστική πολιτική.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε απευθύνονται σε επιχειρήσεις, ομίλους επιχειρήσεων ή επαγγελματικές ενώσεις, δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, συνδέσμους καταναλωτών, κυβερνητικά τμήματα, αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές του κράτους, και γενικότερα σε φορείς λήψης δημόσιων αποφάσεων.

Η εμπειρογνωσία των στελεχών και συνεργατών μας εξασφαλίζει στους πελάτες μας συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, με μεθοδικότητα, ομαδικότητα και δημιουργικότητα. 

 

Δείτε το εταιρικό μας έντυπο σε μορφή pdf ή σε Online Έκδοση.