Αναπτύσσουμε πειστικά επιχειρήματα θεμελιωμένα σε προχωρημένη οικονομική ανάλυση και σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους

 

 

 

Η Trojan Economics ιδρύθηκε το 2008 και είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικονομική διάσταση του δικαίου του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρύθμιση αγορών.  

Στο επίκεντρο των υπηρεσιών μας βρίσκεται η ανάλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, αξιοποιώντας σύγχρονα οικονομικά εργαλεία και εφαρμόζοντας προχωρημένες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης.

Μεταξύ άλλων, ειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών σε σχέση με:

Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση  σε θέματα συναφή με το δίκαιο και τα οικονομικά του ανταγωνισμού, τις κρατικές ενισχύσεις και τη ρυθμιστική πολιτική. Επίσης, διαθέτουν μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία.

Η εξειδίκευση των στελεχών και των συνεργατών μας στα οικονομικά του ανταγωνισμού αποτελεί το ισχυρότερο πλεονέκτημα της εταιρείας μας. 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουμε μπορείτε να βρείτε στο εταιρικό μας έντυπο

 

Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα