Άρθρα και Άλλες Δημοσιεύσεις

 

Έντυπο που ετοιμάστηκε από την Trojan Economics με ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα μεγάλα δεδομένα και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού.

Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό Accountancy του ΣΕΛΚ με τίτλο "Big Data: Implications for Competition Law"

 

Με απόφασή της ημερομηνίας 27/6/2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 2,4 δις ευρώ στην Google, για καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά των μηχανών γενικής διαδικτυακής αναζήτησης (search engines).

Υποκατηγορίες

Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα