Πρόστιμο συνολικού ύψους €31 εκατομμυρίων επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στις εταιρείες JCC Payment Systems, Τράπεζα Κύπρου, Marfin Popular Bank, Ελληνική Τράπεζα, USB Bank, Alpha Bank, Εμπορική Τράπεζα Κύπρου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) και Societe Generale Cyprus, λόγω παραβάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

 

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) εξέδωσε δελτίο τύπου ημερ. 22.5.2017 σε σχέση με την απόφασή της ημερ. 27.01.2016 για επιβολή διοικητικών προστίμων στην JCC Payment Systems Ltd και τα ακόλουθα τραπεζικά ιδρύματα: Τράπεζα Κύπρου, Marfin Popular Bank, Ελληνική Τράπεζα, USB Bank, Alpha Bank, Εμπορική Τράπεζα Κύπρου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) και Societe Generale Cyprus. 

Image result for jcc terminal devices payment cards

Οι παραβάσεις αφορούν την απόφαση της JCC ως ένωση επιχειρήσεων των εκδοτριών τραπεζών μετόχων της για τον καθορισμό των Εγχώριων Διατραπεζικών Προμηθειών (ΕΔΠ), η οποία περιόρισε τον ανταγωνισμό στην αγορά έκδοσης καρτών και κατ' επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωμών εντός της Κύπρου. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκε πρόστιμο προς την JCC €1.204.564.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι κάθετες συμφωνίες που σύναψαν η JCC, μαζί με τις τράπεζες μη μετόχους της εντός της Κύπρου, και συγκεκριμένα με τις USB, Εμπορική Τράπεζα και Societe Generale, για καθορισμό των ΕΔΠ, περιόρισαν τον ανταγωνισμό στην αγορά έκδοσης καρτών πληρωμών και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωμών εντός της Κύπρου. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιματα: JCC €344.161, USB €121.519, Εμπορική Τράπεζα €160.851 και Societe Generale €94.102.

Η ΕΠΑ επέβαλε στην JCC η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της αποδοχής καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας πρόστιμο ύψους €172.081 για επιθετική τιμολόγηση όσον αφορά τις χρεώσεις που αφορούν τα Δικαιώματα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΔΕΠ).

Ειπλέον, η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιματα στις τράπεζες μετόχους της JCC, ήτοι Τράπεζα Κύπρου, Marfin, Ελληνική Τράπεζα, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, οι οποίες κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση στην αγορά της έκδοσης καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα προστίματα που επιβλήθηκαν έχουν ως ακολούθως: Τράπεζα Κύπρου €7.221.443, Μαρφίν €7.670.648, Ελληνική Τράπεζα €1.569.989, Alpha Bank €1.384.271 και Εθνική Τράπεζα €233.972.

Τέλος, η ΕΠΑ επέλαβε πρόστιμο ύψους €10.832.165 στην Τράπεζα Κύπρου η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην έκδοση και αποδοχή καρτών American Express (AMEX) εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας για άρνηση παραχώρησης σχετικής άδειας στην FBMECS έτσι ώστε τα τερματικά της να δέχονται κάρτες AMEX για σκοπούς επεξεργασίας συναλλαγών, χωρίς οποιαδήποτε αντικειμενική αιτιολόγηση. 

Την FBMECS εκπροσώπησε το δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ.  Η Trojan Economics συνεργάστηκε με το εν λόγω γραφείο, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την οικονομική διάσταση των καταγγελλόμενων παραβάσεων.

Όπως δήλωσε ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics, "Η υπόθεση αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική υπόθεση ανταγωνισμού που εξετάστηκε από την ΕΠΑ, τόσο λόγω του αριθμού και του εκτοπίσματος των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, όσο και λόγω του εύρους των αντιανταγωνιστικών πρακτικών που διαπιστώθηκαν. Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού επηρέασαν αρνητικά τους χρήστες καρτών πληρωμής, αλλά και σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο. Το δε ύψος του προστίμου συνιστά ένδειξη της βλάβης που προκλήθηκε στον ανταγωνισμό". 

 

 

Πίνακας: Πρόστιμο ανά παράβαση

Εταιρεία Λεπτομέρειες Πρόστιμο (σε ευρώ)
     
JCC Απόφαση ΄Ενωσης Επιχειρήσεων - Καθορισμός ΕΔΠ 1.204.564
     
JCC Κάθετες Συμφωνίες - Καθορισμός ΕΔΠ 344.161
USB Κάθετες Συμφωνίες - Καθορισμός ΕΔΠ 121.519
Societe Generale Κάθετες Συμφωνίες - Καθορισμός ΕΔΠ 94.101
Εμπορική Τράπεζα Κάθετες Συμφωνίες - Καθορισμός ΕΔΠ 160.851
     
JCC Επιθετική τιμολόγηση - Ύψος ΔΕΠ 172.081
     
Τράπεζα Κύπρου Συλλογική Δεσπόζουσα Θέση - Υπερβολική τιμολόγηση ΕΔΠ 7.221.443
Λαική Τράπεζα Συλλογική Δεσπόζουσα Θέση - Υπερβολική τιμολόγηση ΕΔΠ 7.670.648
Ελληνική Τράπεζα Συλλογική Δεσπόζουσα Θέση - Υπερβολική τιμολόγηση ΕΔΠ 1.569.989
Alpha Bank Συλλογική Δεσπόζουσα Θέση - Υπερβολική τιμολόγηση ΕΔΠ 1.384.271
Εθνική Τράπεζα Συλλογική Δεσπόζουσα Θέση - Υπερβολική τιμολόγηση ΕΔΠ 233.972
     
Τράπεζα Κύπρου Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - ΑΜΕΧ - Άρνηση προμήθειας/πρόσβασης 10.832.165
     
     
    31.009.765

 

Πίνακας: Πρόστιμο ανά εταιρεία

Εταιρεία Πρόστιμο (σε ευρώ)
   
JCC 1.720.806
Τράπεζα Κύπρου 18.053.608
Λαική Τράπεζα 7.670.648
Ελληνική Τράπεζα 1.569.989
Alpha Bank 1.384.271
Εμπορική  160.851
USB 121.519
Societe Generale 94.101
Εθνική Τράπεζα 233.972
   
  31.009.765

 

Pin It
Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα