Έντυπο που ετοιμάστηκε από την Trojan Economics με ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα μεγάλα δεδομένα και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Το σχετικό αρχείο βρίσκεται εδώ

 

 

 

Pin It
Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα