Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics, Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου, έχει προσκληθεί προκειμένου να δώσει τέσσερις διαλέξεις στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια του μαθήματος "Δίκαιο Ανταγωνισμού".

Οι διαλέξεις θα έχους ως αντικείμενο τα οικονομικά του δικαίου του ανταγωνισμού και την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, και θα λάβουν χώρα στις 26/2, 5/3, 12/3 και 23/4, ώρα 18:00 - 21:00.

 
Pin It