Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) διοργανώνει ολοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα "Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού - υποχρεώσεις και δυνατότητες επιχειρήσεων". Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Τρίτη 15/5/2018 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Εκπαιδευτής στο σεμινάριο θα είναι ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών προνοιών αναφορικά με την αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από το Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν μία επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση και κατά πόσον μια επιχειρηματική πρακτική / συμπεριφορά συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Επίσης, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση και τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται δυσμενώς από τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση.

 

Tο σεμινάριο έχει τύχει έγκρισης για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ).  

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου και Δήλωση συμμετοχής   Î‘ποτέλεσμα εικόνας για pdf

 

abuse of dominance

 

Αρχεία παρουσιάσεων

Ι. Εισαγωγή   

ΙΙ. Σχετική Αγορά   

ΙΙΙ. Δεσπόζουσα Θέση   

ΙV. Υπερβολική Τιμολόγηση   

V. Πρακτικές Αποκλεισμού   

 

 

 
Pin It