Εκτύπωση

Τίλτος Σεμιναρίου: Αντιανταγωνιστικές συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών προνοιών του Δικαίου του Ανταγωνισμού αναφορικά με την αντιμετώπιση της συντονισμένης δράσης των επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί μέσω συμφωνιών ή εναρμονισμένων πρακτικών, ή αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων. Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν υπάρχει αντιανταγωνιστική οριζόντια ή κάθετη συμφωνία, εναρμονισμένη πρακτική ή αντιανταγωνιστική απόφαση ένωσης επιχειρήσεων. Επίσης, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους νομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη συνεργασιακών συμπεριφορών και ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε σχέση με τα ζητήματα αυτά.

 

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Τρίτη 28/5/2019 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου και Δήλωση συμμετοχής  

 

Εκπαιδευτής και στα δύο σεμινάρια θα είναι ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics.

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ) και έχει πιστοποιηθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για σκοπούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.