Τίτλος Σεμιναρίου: Οι βασικές πρόνοιες του Δικαίου του Ανταγωνισμού

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών προνοιών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία του ανταγωνισμού. Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν μια επιχειρηματική πρακτική είναι συμβατή ή όχι με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Επίσης, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις συνέπειες της καταστρατήγησης των κανόνων του ανταγωνισμού καθώς και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι επιχειρήσεις, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς ή/και τις συνέπειες που συνεπάγεται η εμπλοκή σε τέτοιες συμπεριφορές.  

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα την Τρίτη 25/6/2019 στο ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία.

Πρόγραμμα σεμιναρίου και Δήλωση συμμετοχής

Εκπαιδευτής και στα δύο σεμινάρια θα είναι ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics.

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ) και έχει πιστοποιηθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για σκοπούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Αρχεία παρουσίασης

Pin It