Οι βασικές πρόνοιες του Δικαίου του Ανταγωνισμού.

Ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής

Tο σεμινάριο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 24/10/2019 στο ξενοδοχείο Atlantica Miramare στη Λεμεσό.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών προνοιών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία του ανταγωνισμού. Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν μια επιχειρηματική πρακτική είναι συμβατή ή όχι με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Επίσης, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις συνέπειες της καταστρατήγησης των κανόνων του ανταγωνισμού και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να περιορίσουν τους κινδύνους εμπλοκής σε μια αντιανταγωνιστική πρακτική. 

Άλλες πληροφορίες

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου θα είναι ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics.

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ) και έχει πιστοποιηθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για σκοπούς συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο βρίσκονται εδώ

Πρόγραμμα σεμιναρίου και δήλωση συμμετοχής

www.ccci.org.cy/wp-content/uploads/2019/09/circ2891.pdf

Αρχεία παρουσίασης

  • Εισαγωγή
  • Αντιανταγωνιστικές συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και εναρμονισμένες πρακτικές
  • Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης
  • Ασκήσεις
Pin It