Άρθρα και Άλλες Δημοσιεύσεις

Πρόσφατη διαδικτυακή έρευνα κατέδειξε ότι οι καταναλωτές στην Κύπρο δεν αποδίδουν τη δέουσα προσοχή στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η έρευνα διενεργήθηκε από την CompareServices (Research & Surveys) σε συνεργασία με την Trojan Economics για σκοπούς ίδιας χρήσης. Σκόπος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού της επίγνωσης των καταναλωτών σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο. Το μέγεθος του  δείγματος της έρευνας ανέρχεται σε 300 άτομα. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μεταξύ 30/10/2013 και 18/11/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ

Ομιλία του Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου στην εκδήλωση για τα 10χρονα της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. 

Το κείμενο της ομιλίας εδώ

 

Εκδήλωση για τα 10χρονα της Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ 21-11-2013

Άρθρο του Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου (Διευθύνων Συνέταιρος στην Trojan Economics) με τίτλο «Μεταρρύθμιση στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο» δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος της Κυριακής" στις 17/11/2013.

Το άρθρο βρίσκεται εδώ

Η αγγλική έκδοση (english version) εδώ.

Άρθρο του Δρ. Παναγιώτη Αγησιλάου (Διευθύνων Συνέταιρος στην Trojan Economics) με τίτλο «Εξαγορά της Olympic Air απο την Aegean Airlines - μαθήματα για την Κύπρο» δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος της Κυριακής" στις 20/10/2013.

Το άρθρο βρίσκεται εδώ.

 

 

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») έκανε δεκτές εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Trojan Economics στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης σε σχέση με το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί του Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2013».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποδέχθηκε την εισήγηση της Trojan Economics για τροποποίηση των άρθρων 20 και 21 αναφορικά με το κριτήριο ουσιαστικού ελέγχου ώστε να γίνεται αναφορά σε «σημαντική παρακώληση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού» και να συνάδει με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αρ. 139/2004. Η Επιτροπή αποδέχθηκε επίσης την εισήγηση για τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 33(2) και 42(4) αναφορικά με το δικαίωμα ακροάσεως ενώπιον της Επιτροπής και συλλογής πληροφοριών έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των επιχειρήσεων να παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή ή/και να παρουσιάζονται ενώπιόν της. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αποδέχθηκε την εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 4 και του άρθρου 12(2) του νομοσχεδίου, ώστε τόσο τα κατώτατα όρια κοινοποίησης όσο και τα τέλη κοινοποίησης να τροποποιούνται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής.

Τα σχόλια και εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Trojan Economics  (εδώ). 

Υποκατηγορίες

Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα