Άρθρα και Άλλες Δημοσιεύσεις

Με απόφασή της ημερομηνίας 27/6/2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 2,4 δις ευρώ στην Google, για καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην αγορά των μηχανών γενικής διαδικτυακής αναζήτησης (search engines).

Υποκατηγορίες

Παρέχουμε αποτελεσματικές και έγκαιρες υπηρεσίες
με ρεαλισμό και δημιουργικότητα