Υπηρεσίες που παρέχονται:

 • Καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συγκέντρωσης (πριν και μετά την κοινοποίηση)
 • Αξιολόγηση κινδύνων σε σχέση με δυνητικές συγκεντρώσεις
 • Καθορισμός σχετικής αγοράς
 • Υποστήριξη κοινοποίησης στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Ανάλυση δομής αγοράς πριν και μετά την συγκέντρωση (π.χ. βαθμός συγκέντρωσης, δύναμη αγοραστών)
 • Εκτίμηση μονομερών, συντονισμένων και διαγώνιων επιδράσεων
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών θεωριών ανταγωνιστικής ζημίας
 • Αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση βελτιώσεων αποτελεσματικότητας
 • Οικονομετρική ανάλυση προσομοίωσης
 • Πρόσβαση σε αίθουσα δεδομένων
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση εναλλακτικών διορθωτικών μέτρων για έγκριση υπό όρους
 • Εποπτεία δεσμεύσεων και ετοιμασία έκθεσης ανεξάρτητου εντολοδόχου

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε σχέση με τον έλεγχο συγκεντρώσεων στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπετε εδώ.