Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) διοργανώνει ολοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα

"Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού - υποχρεώσεις και δυνατότητες επιχειρήσεων".

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/12/2019 στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία.

Εκπαιδευτής στο σεμινάριο θα είναι ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics.

 

abuse of dominance

Σκοπός σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών προνοιών αναφορικά με την αντιμετώπιση της μονομερούς συμπεριφοράς των επιχειρήσεων η οποία συνιστά εκδήλωση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από το Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν μία επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση και κατά πόσον μια επιχειρηματική πρακτική / συμπεριφορά συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Επίσης, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις συνέπειες της παράβασης των σχετικών διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού. Το σεμινάριο θα καλύψει τις πιο πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε σχέση με την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων ή και λειτουργούς συμμόρφωσης (compliance officers), ανώτερους διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων που λαμβάνουν κρίσιμες εμπορικές αποφάσεις, εκπροσώπους επιχειρήσεων σε επαγγελματικές ενώσεις, ανώτερους διευθυντές εμπορικών οργανώσεων ή/και επαγγελματικών ενώσεων, οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, συμβούλους εμπορικής προώθησης, λογιστές ή/και ελεγκτές. 

Πιστοποιήσεις σεμιναρίου

Tο σεμινάριο έχει τύχει έγκρισης για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ).  

Το σεμινάριο αναγνωρίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ως πιστοποιημένο για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 386/2017.

Πρόγραμμα σεμιναρίου και Δήλωση συμμετοχής

Αρχείο  PDF

 
Pin It